WYBRANE REALIZACJE:

 

 

 

 

1) Określenie warunków gruntowo-wodnych w osi przejścia kabla sN pod nasypem kolejowym w miejscowości Bartosze gm. Ełk.

 

2)Badania podbudowy płytą dynamiczną w miejscu budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku.

 

3)Badania podbudowy płytą dynamiczną w miejscu budowy placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Ełku.

 

4)Badania podbudowy parkingów i odbiór wykopów w miejscu budowy jednokondygnacyjnego obiektu handlowo-usługowego "Czerwona Torebka" w Szczytnie. 

 

5)Opinia geotechniczna, określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowanego budynku obróbki wstępnej i magazynowania ryb w Mikołajkach.

 

6)Opinia geotechniczna, określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Ełku.

 

7)Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Koziki gm. Ełk.

 

8)Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Płociczno gm. Ełk.

 

9)Opinia geotechniczna, określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej w Zambrowie.

 

10)Opinia geotechniczna, określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowanej obory w miejscowości Kiełcze-Kopki gm. Kolno.

 

11)Badania podbudowy płytą dynamiczną w miejscu budowy galerii handlowej u zbiegu ulic Mickiewicza i Gdańskiej w Ełku.

 

12)Badania podbudowy płytą dynamiczną w miejscu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim gm. Biała Piska.

 

13)Badania podbudowy płytą dynamiczną w miejscu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kumielsku gm. Biała-Piska.

 

14) Opinia geotechniczna, określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowanego zbiornika na nieczystości na terenie Nadleśnictwa Ełk w miejscowości Mrozy Wielkie.

 

15)Kontrola zagęszczenia podłoża płytą statyczną VSS i sondą lekką DPL w Rajgrodzie w miejscu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego przy ul. Żabiej, Plancik, Ostejki, Warszawskiej.

 

16)Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla potrzeb modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym.

 

17)Badania podbudowy płytą dynamiczną w miejscu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kalinowie.

 

18)Opinia geotechniczna, określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb realizowsanego zadania inwestycyjnego: "Adaptacja Obiektów Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie."